RECERVIN 10 Kg

Kód: 48
Neohodnoceno
800 Kč 661,16 Kč bez DPH
Skladem

Speciální postřikový přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. Je určen výhradně k ochraně kmenů a kořenových náběhů.​

Pouze pro profesionální uživatele - k nákupu je nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

Tento produkt lze objednávat pouze na OSOBNÍ ODBĚR.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Termín aplikace

Lesní dřeviny se proti ohryzu lesní zvěře a loupání kůry ošetřují v době ohrožení poškození stromů,  a to nejpozději při začátku výskytu poškození zvěří. 

Ochrana kmenu proti letnímu loupaní a zimnímu ohryzu na 6 - 8 let.

Způsob aplikace: 

Recervin je určen pro přímou aplikaci postřikem. Vhodné jsou tlakové postřikovací přístroje s membránovým čerpadlem a s tryskou o průměru 1 - 1,2 mm.

Přípravku se nanáší pouze takové množství, aby nedocházelo ke stékání.

Přípravek Recervin je v registru přípravků na ochranu rostlin u Ústředního, kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Pouze pro profesionální uživatele

- k nákupu je nutné doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana lesa
Hmotnost: 10.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

 

Přípravky pro ochranu lesa pro Vás NeraAgro vyrábí již od roku 1998.

V současné době vyrábí tyto přípravky pro dlouholeté spokojené zákazníky.

Ochrana lesa

Vyrábíme pro Vás velmi účinné a kvalitní repelentní přípravky proti okusu lesní zvěře.

  • Morsuvin
  • Recervin
YouTube.com
NERAAGRO
 
NERAAGRO

Hnojiva a ochrana rostlin

Od roku 2003 pro Vás vyrábíme kvalitní hnojiva pro menší i velké zemědělce.

Hnojiva jsou vhodné například i pro pěstitele chmele.

  • Vegaflor Classic
  • MKH-18
Nabídka hnojiv
NERAAGRO

Hnojiva

Vyrábíme hnojiva také i pro domácí použití.

  • Jaro
  • Zelené rostliny
  • Balkonové rostliny
  • Rajče a paprika
  • Květy a plody
  • Chilli
Nabídka hnojiv
 

Dezinfekce zařízení

Přípravky DESPON A a DESPON K jsou ideálním pomocník při čištění a dezinfekci zařízení v prvovýrobě mléka a v potravinářském průmyslu.

Kombinace těchto dvou kvalitních přípravků působí proti mléčným usazeninám a jsou tak tím nejlepším pomocníkem pro čisté prostředí.

Přejít na produkty
NERAAGRO